Om mig

Till vardags är jag anstääld på Chalmers i Göteborg, närmare bestämt Göteborgs Centrum för Hållbar Utveckling, där jag sedan 2020 arbetar med samarbete med låg- och medelinkomstländer inom hållbar utveckling. Det handlar mycket om deltagande och medskapande, om att göra forskningen tillgänglig och göra det möjligt att vara delaktig.

Jag har ett litet hus ute vid havet utanför Gottskär. Min dotter, snart 15, bor med mig varannan vecka. Till huset hör en trädgård som ständigt överraskar mig. Innan pandemin pendlade jag till Göteborg med bil/cykel, buss och tåg – tycker det är ett bättre alternativ än att köra bil – men sedan mars 2020 arbetar jag hemifrån.

Frågor om öppenhet, deltagande, tolerans, barns rättigheter och hållbar utveckling ligger mig varmt om hjärtat. Vi som är vuxna nu har ett stort ansvar, kanske större än vad någon generation tidigare haft, att ställa om så våra barn och barnbarn får en värld att leva i. Och där påverkar de grundläggande värdena varje enskild fråga.

Därför har jag engagerat mig i Miljöpartiet sedan några år tillbaka. Numera som ordförande i MP Halland och ersättare i kommunfullmäktige i Kungsbacka. De texter jag publicerar här med ojämna mellanrum speglar förstås det – men är i första hand menade att vara mina egna och ingenting annat.